Odprawy Celne

      Odprawy celne importowe i eksportowe dokonywane są na terenie Oddziału Celnego VI w Warszawie przy ul. Utrata 4 w godzinach 7.30 – 15.30.

      Oferujemy obsługę zgłoszeń importowych i eksportowych realizowanych za pomocą elektronicznych systemów obsługi zgłoszeń celnych – Celina, ECS, NCTS.