Intrastat

      Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej powstał szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorstw prowadzących obrót towarowy z krajami Unii Europejskiej.

      Jednym z nowych obowiązków jest konieczność prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonej wymiany handlowej wśród państw członkowski UE.

      W dużym uproszczeniu – deklaracji INTRASTAT podlegają towary przemieszczane w ramach:

      Kupna i sprzedaży, leasingu finansowego, przemieszczanie w ramach tej samej osoby prawnej, naprawy i przetwarzania, w tym w ramach uszlachetnienia, dostarczenia w ramach umowy o świadczeniu usług, instalowania i stosowania w pracach budowlanych, nieodpłatnej dostawy i nabycia.

      Obowiązek składania deklaracji INTRSATAT powstaje po przekroczeniu progów sprawozdawczości statystycznej.

Na rok 2010 wynoszą one:

PRÓG PODSTAWOWY w przywozie - 1.000.000,00 PLN, w wywozie – 1.000.000,00 PLN

PRÓG SZCZEGÓŁOWY w przywozie - 33.000.000,00 PLN, w wywozie – 60.000.000,00 PLN

Zapraszamy do współpracy!!!